III sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

11 luty 2019
(6 głosów)

11 lutego br. o 11:00 w Sali Kolumnowej odbyła się III zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Podczas sesji wręczone zostały Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. W programie znalazła się także m.in. informacja o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2018 r. i zamierzeniach na kolejne lata.

W sesji uczestniczyli posłowie Katarzyna Osos, Marek Ast, Jacek Kurzępa, senator Waldemar Sługocki, a także m.in. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, prezes SKO Robert Gwidon Makarowicz, dyrektor oddziału GDDKiA Marek Langer. W sesji uczestniczyli wszyscy radni.

Porządek obrad został poszerzony o uchwałę dotyczącą stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich, a także uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowej dotacji przedmiotowej.

Marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu województwa w okresie między sesjami. Podkreśliła, że pracowity był szczególnie koniec grudnia, kiedy podpisano wiele umów w ramach RPO, a w ostatnim dniu starego roku umowę na bardzo duży projekt własny samorządu województwa dotyczący Parku Technologii Kosmicznych na 60 mln zł, z czego 42 mln zł to dofinansowanie z RPO. Partnerami projektu są Uniwersytet Zielonogórski, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz zielonogórska firma Hertz Systems. Poinformowała też, że w ub. piątek udało się porozumieć z gminami Sulechów, Czerwieńsk i miastem Zielona Góra w sprawie ubiegania się o środki rządowe na budowę mostu w Pomorsku (chodzi o projekt pn. Mosty dla regionów). – Mamy nadzieję, że rząd wywiąże się ze swoich zobowiązań i dołoży 80 proc. kosztów do tej inwestycji – podkreśliła.

Radni pytali m.in. o sytuację z funkcjonowaniem oddziału chirurgicznego w szpitalu gorzowskim, z uwagi na odejścia lekarzy chirurgów do innych placówek. Odniósł się do tego prezes szpitala Jerzy Ostrouch. Przyznał, że istnieją problemy z kosztami funkcjonowania oddziału chirurgicznego, ale nie ma żadnego zagrożenia dla funkcjonowania oddziału, o co pytali radni. – Są wykonywane zabiegi planowe i mimo absencji lekarzy, chcemy utrzymać sprawność działania oddziału – powiedział prezes Ostrouch. – Naszym wielkim wyzwaniem jest rozwój onkologii i musimy też pozyskać onkologów, bo to warunek sine qua non rozwoju naszej radioterapii.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad III zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2018 roku i zamierzeniach na kolejne lata.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Puszczy Noteckiej”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w Trzebiechowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. znak NK-1.4131.8.2019.ABej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Maciejowi Markowi Bardenowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stanisławie Makowskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Kazimierzowi Zielińskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zarządowi Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Soli „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Kołu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Sulechowie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Janowi Mielżyńskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Romanowi Lesławowi Zawalnemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Wiesławowi Korejwo „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Markowi Wincentemu Smolukowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ewie Zdrowowicz-Kulik „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Wandzie Świdzińskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Jackowi Bełzowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Krystynie Marii Magdziarek „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 31. Przyjęcie protokołu z II sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 32. Sprawy różne.
 33. Zamknięcie obrad III sesji Sejmiku.
Katarzyna Mayer Bzowa

Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

 

Top

stat4u

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszego portalu bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.