IV sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

11 marzec 2019
(4 głosów)

11 marca odbyła się IV zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Na początek wręczone zostały Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. Następnie przedstawiona została informacja na temat sytuacji w gorzowskim szpitalu. Radni zapoznali się także z planem działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz podjęli uchwały w sprawie dotacji podmiotowych dla uczelni publicznych z terenu województwa na zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej.

O sytuacji w gorzowskim szpitalu

Podczas obrad, na wniosek radnych marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła informację na temat sytuacji w gorzowskim szpitalu. Poinformowała, że spotkała się z lekarzami chirurgami oraz przedstawicielami związków zawodowych. - Odbyliśmy także Zgromadzenie Wspólników z udziałem wojewody lubuskiego, który przeprowadził kontrolę w jednostce. Mamy podobne zdania co do oceny sytuacji – podkreślała marszałek. - Udało się sprawnie rozwiązać problem kadrowy na oddziale chirurgii. Zarząd szpitala pozyskał 3 lekarzy chirurgów z Poznania i czyni starania w Polsce, żeby pozyskać kolejnych lekarzy. Problemy dot. braków kadrowych pojawiały się i będą się pojawiały, dopóki nie wykształcimy lekarzy, bo tych brakuje w całej Polsce, szczególnie chirurgów – wyjaśniła. Marszałek poinformowała także, że podczas spotkania ze związkami zawodowymi wyartykułowane zostały roszczenia płacowe. - Uznajemy je za zasadne. Daliśmy czas zarządowi do końca kwietnia na rozwiązanie tej kwestii. Chcemy w sposób kompromisowy rozwiązać problemy – podkreślała. Zapewniła o swoim pełnym wsparciu dla działań zarządu szpitala. - Nie wszyscy są przeciwko zarządowi szpitala. Mam też petycje, które wspierają zarząd. Ten głos się jednak nie przebija. Niestety Okręgowa Izba Lekarska i wiele innych instytucji, które teraz krytykują, nie pomagały nam wyleczyć szpitala w Gorzowie – dodała E.Polak.  

Prezes Jerzy Ostrouch zapewnił radnych, że bezpieczeństwo pacjentów w szpitalu jest w całości zabezpieczone. Podkreślał jednocześnie, że wszystkie dyżury lekarskie w szpitalu są obsadzone. Średnio na dyżurach jest 30 lekarzy. Dziękował  za również za poparcie pracownikom szpitala, szczególnie związków zawodowych oraz ordynatorów.

Informacja o projektach budowy mostów w Pomorsku i Połęcku

Podczas obrad marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała także o działaniach zarządu województwa dot. budowy mostów w Pomorsku i Połęcku. - Obie inwestycje będą realizowane. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministerstwa licząc na dofinansowanie na poziomie 80% z rządowego Programu Mosty dla Regionów – wyjaśniła. Poinformowała także, że inwestycja w Pomorsku realizowana będzie w partnerstwie z gminami: Sulechów i Czerwieńsk oraz  miastem Zielona Góra. Jeżeli chodzi o most w Połęcku, to ja zaznaczyła, jest to bardzo dobry moment na kontakt z gminami i budowanie porozumienia.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad IV zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Plan Działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji podmiotowych dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego na zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej, świadczenie usług badawczych, transfer wiedzy i technologii do gospodarki oraz na działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.
 7. Raport z realizacji w 2018 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 - 2021.
 8. Raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2019 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Międzyrzecz prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dotyczącego pielęgnacji i utrzymania czystości terenów zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033.
 14. Przyjęcie protokołu z III sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad IV sesji Sejmiku
   
Katarzyna Mayer Bzowa

Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

 • XIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

  XIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

  W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się XIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie było m.in. uroczyste wręczenie odznaczeń, oraz przyjęcie budżetu na 2020 rok.

 • XI zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

  XI zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

  14 października br. odbyła się XI zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Podczas sesji wręczono „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” oraz nagrody zarządu województwa nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 • X zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

  X zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

  W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się X zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie była m.in. informacja Kuratora Oświaty o organizacji roku szkolnego 2019/2020 w Lubuskiem, uchwała dotyczącą określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo, uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Lubuskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

 • IX nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

  IX nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

  12 sierpnia w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni Województwa Lubuskiego zapoznali się informacją na temat sytuacji epidemiologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze oraz działaniami podjętymi przez szpital w związku z wykryciem patogenu alarmowego Klebsielli pneumonia MGL- NDM-1 (bakterii New Dehli). Radni zdecydowali jednogłośnie o przyznaniu szpitalowi dotacji w wysokości 500 tys. zł na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu diagnostycznego, który pozwoli na szybkie wykrycie patogenu i zapobiegnie jego rozprzestrzenianiu się.

 • VIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego - Sesja absolutoryjna

  VIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego - Sesja absolutoryjna

  24 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni zapoznali się z raportem o stanie województwa za rok 2018 oraz udzielili Zarządowi Województwa Lubuskiego wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu. Sejmik udzielił także absolutorium zarządowi województwa za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

 • Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, marszałek - Osobowością Roku 2019 (VIDEO)

  Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, marszałek - Osobowością Roku 2019 (VIDEO)

  Podczas uroczystej sesji sejmiku, marszałek Elżbieta Anna Polak odebrała tytuł Osobowości Roku 2019, przyznany przez lubuski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. – To dla mnie chyba najważniejsza nagroda życia, ogromnie dziękuję - powiedziała. Marszałek wręczyła też nagrody laureatom Konkursu Dziennikarskiego im. Edwarda Mincera „Samorząd Lubuski w Mediach 2019”. Nagroda Główna przypadła w tym roku red. Mai Sałwackiej z Gazety Wyborczej.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

 

Top

stat4u

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszego portalu bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.