RANT - Sprzedaż, serwis rowerów

VIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego (NA ŻYWO)

24 czerwiec 2019
(1 głos)

24 czerwca br. o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego VIII rozpocznie się zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie: rozpatrzenie raportu o stanie województwa za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Lubuskiego wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu oraz uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad VIII zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie województwa za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Lubuskiego wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie województwa:
  a) prezentacja raportu o stanie województwa za rok 2018,
  b) debata nad raportem,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Lubuskiego wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie województwa.
 6. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2018 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Województwa Lubuskiego:
  a) instytucji kultury,
  b) jednostek ochrony zdrowia,
  c) Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2018 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa Lubuskiego i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2018 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok:
  a) przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok,
  b) przedstawienie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2018 rok,
  c) przedstawienie informacji o stanie mienia Województwa Lubuskiego,
  d) debata nad sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok oraz sprawozdaniem finansowym Województwa Lubuskiego za 2018 rok,
  e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2018 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubuskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok:
  a) wniosek Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubuskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok,
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego o udzielenie Zarządowi Województwa Lubuskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Województwa za rok 2018,
  c) dyskusja,
  d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubuskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok.
 9. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych za okres 01.01.2019 – 31.03.2019.
 10. Sprawozdanie za 2018 rok z wykonania Uchwały Nr XXXVII/270/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Lubuskie.
 11. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020” w 2018 roku.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 i rekomendacje na 2019 rok dla województwa lubuskiego.
 13. Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 i 2018 „Programu opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2017-2020".
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w Gorzowie Wlkp.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Jadwidze Grażynie Błoch „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stefanowi Tomaszowi Bulandzie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tadeuszowi Jasionkowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Marioli Barbarze Klapczyńskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stefanii Krupińskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Lechowi Wacławowi Malinowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Mieczysławowi Palonce „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ireneuszowi Pawlikowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zbigniewowi Staszakowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Mieczysławowi Żaguniowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborze „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 33. Przyjęcie protokołu z VI sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 34. Sprawy różne.
 35. Zamknięcie obrad VIII sesji Sejmiku.
Katarzyna Mayer Bzowa

Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

 

Top

stat4u

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszego portalu bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.