Nie żyje prof. Czesław Dutka

13 styczeń 2020
Nie żyje prof. Czesław Dutka Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski przykrością informuje, że w miniony piątek, 10 stycznia 2020 r., zmarł profesor Czesław Paweł Dutka – twórca zielonogórskiego Zakładu Teorii Literatury w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, prodziekan ds. nauki Wydziału Humanistycznego WSP.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Polanicy Zdrój.

Profesor Czesław Paweł Dutka (ur. w 1936 r. w Orszykowcach koło Tarnopola, zm. 10 stycznia 2020 r. w Polanicy Zdrój) był krytykiem, teoretykiem i historykiem literatury. Z uczelnią zielonogórską (ówczesną Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze) związał się w roku 1982, podejmując pracę w Instytucie Filologii Polskiej jako wykładowca historii literatury polskiej XIX wieku, teorii literatury i poetyki.

Był twórcą zielonogórskiego Zakładu Teorii Literatury, którym kierował w latach 1990-2006. Dwukrotnie sprawował obowiązki prodziekana ds. nauki Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. 30 czerwca 1990 roku prof. Czesław Paweł Dutka objął stanowisko rektora założyciela Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, kierując tą uczelnią do roku 2008. Pełnił też wiele innych funkcji. Był m.in. członkiem Komitetu Nauk o Literaturze (w kadencji 1999-2004) oraz członkiem Komitetu Ekspertów do oceny jakości kształcenia na filologii polskiej w wyższych szkołach pedagogicznych. Należał do kilku towarzystw naukowych (PTJ, LTN), był założycielem i prezesem Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego. Przez wiele lat przewodniczył działalności Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (oddział lubuski). Ponadto sprawował pieczę nad ogólnopolskimi warsztatami pisarstwa kreatywnego, zorganizowanymi w ramach kierowanego przezeń (w latach 1995-1998) Uniwersytetu Poezji i kierował pracami regionalnego komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Był promotorem, moderatorem i recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych, organizatorem licznych konferencji naukowych, sesji, sympozjów.

Za swoją działalność naukową, kulturalną, organizacyjną i dydaktyczną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany: przez prezydenta (Złoty Krzyż Zasługi, 1989), ministra (Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1991, nagrody w latach 2000, 2001, 2002), rektora – w latach 1987, 1991, 1995 i władze miasta: 1992, 1996). W roku 1977 otrzymał medal „Zasłużony Działacz Kultury”, w roku 1994 nagrodę kulturalną Czarta Lubuskiego, (1977).

W dorobku Profesora znajdują się liczne prace naukowe i krytycznoliterackie. Do najważniejszych z nich należą: Literatura: badacz i krytyk. Wybrane role partnerów interakcji poznawczej (1990; 2000), Tancerz idei. Pisarz jako autor i świadek znaczeń (1995; 2000), Mit i gest. Bohater kordianowski prozy rozrachunków inteligenckich (1986), Literatura – badacz i krytyk. Wybrane role partnerów interakcji poznawczej (1990), Mistrzowie i szkoły. Szkice o tradycji literaturoznawstwa, 1998), Słowo peryferyjne. Eseje, szkice literackie i recenzje (1999); redakcje prac zbiorowych, m.in.: Maska i cień. Sympozja Mickiewiczowskie (1998), Genologia i konteksty. Materiały konferencji teoretycznoliterackiej (2000), Gatunki okołoliterackie (2002), Norwid – nasz współczesny (2002).

Pasją Profesora były szachy. Był on szachowym mistrzem Polski nauczycieli (Gdynia 1975), a także trenerem tej dyscypliny; zdobywcą Złotej Odznaki Polskiego Związku Szachowego (1978), współorganizatorem i trzykrotnym dyrektorem Turnieju Szachowego im. A. Rubinsteina w Polanicy (obecnie Memoriału Akiby Rubinsteina).

Profesor Czesław Paweł Dutka był animatorem życia kulturalnego na Ziemi Kłodzkiej i na Ziemi Lubuskiej, a także postacią, która odcisnęła istotny ślad w życiu naukowo-kulturalnym Zielonej Góry. Jego działalność integrowała tutejsze środowisko akademickie ze środowiskiem literackim i silnie oddziaływała na rozwój kulturalny Miasta. Profesor zapisał się też jako znacząca osobowość w kręgu zielonogórskich humanistów. Jego praca naukowa zainspirowała kierunki badań, które są dziś uprawiane na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pozostawił po sobie uczniów i wychowanków.

Źródło: Ewa Sapeńko Rzecznik prasowy Uniwersytetu Zielonogórskiego

Katarzyna Mayer Bzowa

Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

 

Top

stat4u

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszego portalu bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.