Lubuskie priorytety w ochronie zdrowia przyjęte

07 październik 2016
(0 głosów)

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) w sektorze zdrowia przyjął lubuski plan działań na rok 2016,

który zawiera założenia projektów budowy: Ośrodka Radioterapii w Gorzowie Wlkp. oraz Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Oba projekty realizowane będą w trybie pozakonkursowym w ramach RPO Lubuskie 2020. – To są dwa priorytety inwestycyjne w lubuskiej ochronie zdrowia, które wpłyną na poprawę jakości leczenia w regionie – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak, która wzięła udział w obradach.

Obie inwestycje - przed posiedzeniem Komitetu Sterującego - uzyskały pozytywne opinie o celowości wydane przez Wojewodę Lubuskiego (co jest obecnie wymogiem ustawowym). W związku z wątpliwościami Ministerstwa Zdrowia w zakresie zgodności inwestycji "Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o." z mapami potrzeb zdrowotnych, w sprawie wypowiedzieli się także konsultanci wojewódzcy w dziedzinach urologii dziecięcej i pediatrii. Zobacz opinię Prowadzona przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii prof. dr hab. n. med. Annę Dobrzańską analiza porównawcza dotycząca dostępności i poziomu świadczeń medycznych nad dziećmi w poszczególnych województwach wykazała, że pod tym względem (liczba łóżek pediatrycznych, kompleksowość świadczeń i liczba pediatrów na 100 tys. dzieci) województwo lubuskie jest na ostatnim miejscu w kraju.

Radioterapia dla Gorzowa

Projekt „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o Ośrodek Radioterapii w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych” ma zmniejszyć proporcje w zakresie zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w województwie lubuskim w porównaniu z Polską i krajami Unii Europejskiej. Istotą projektu jest utworzenie specjalistycznego, ponadregionalnego Ośrodka Radioterapii przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp z o.o. W Ośrodku planuje się poradnie specjalistyczne z zakresu leczenia onkologicznego, zakład radioterapii z dwoma akceleratorami, oddział radioterapii na 25 łóżek, hostel na 26 łóżek. Ośrodek Radioterapii będzie połączony z pozostałymi, już funkcjonującymi komórkami organizacyjnymi szpitala, udzielającymi świadczeń medycznych w zakresie leczenia onkologicznego. Według modelu optymalizacyjnego opracowanego w mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa lubuskiego, do 2025 roku w Gorzowie Wlkp. powinien powstać nowy podmiot wyposażony w 2 przyspieszacze liniowe. Całość nakładów na inwestycję planowana jest na kwotę ok. 66 mln zł. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków RPO Lubuskie 2020, Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024 oraz ze środków własnych. Wkład własny Spółki będzie wynosił ok. 10.000.000–12.000.000 zł.

W trosce o najmłodszych pacjentów

Potrzeba realizacji zadania pn. "Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o." wynika z deficytów województwa lubuskiego wykazanych m.in. w projekcie map potrzeb zdrowotnych w zakresie szpitalnictwa. Jednocześnie potrzeba stworzenia wielospecjalistycznego centrum zdrowia matki i dziecka została wskazana w dokumentach strategicznych: Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 oraz w dokumencie pn. "Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie lubuskim" Szacunkowa całkowita wartość inwestycji wynosi ok. 92 mln zł.

Urząd Marszałkowski woj. Lubuskiego

Katarzyna Mayer Bzowa

Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

 

Top

stat4u

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszego portalu bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.