Portret społeczno-psychologiczny: otyły jak dyrektor, samotny jak informatyk albo doradca

07 listopad 2016
(0 głosów)
Autor: 
Pixabay

Najwięcej rozwodników jest wśród prawników i twórców, prawo najczęściej łamią operatorzy maszyn górniczych, a najmniej przyjaciół mają doradcy finansowi, kelnerzy i barmani. Sprawdź jak wygląda portret społeczno-psychologiczny twojego zawodu.

Wyniki badania portretu społeczno-psychologicznego wybranych 51 grup zawodowych (reprezentowanych przez co najmniej 70 respondentów każda) zaprezentowano w „Diagnozie Społecznej 2015".

Autorzy badania obliczyli dla każdej z grup zawodowych m.in. średni wiek, liczbę lat nauki, udział kobiet, udział osób w stanie wolnym (singli), żyjących w małżeństwie i rozwiedzionych, procent znających czynnie języki obce, procent otyłych wg BMI, a także liczbę przyjaciół i odsetek ufających ludziom.

Z raportu wynika, że w zakresie wszystkich wymienionych wskaźników występują znaczne różnice między grupami zawodowymi.

Młody i samotny jak informatyk

Najmłodsi ze średnią wieku poniżej 35 lat są informatycy, fryzjerzy i kosmetyczki oraz kelnerzy, barmani i stewardzi, a najstarsi ze średnią wieku powyżej 47 lat - pomoce domowe i sprzątaczki, pracownicy usług ochrony, pielęgniarki i rolnicy produkujący na potrzeby własne.

Najwyższe wykształcenie (więcej niż 17,5 lat nauki) mają nauczyciele akademiccy, prawnicy, twórcy i lekarze, a najniższe (mniej niż 11 lat nauki) rolnicy produkujący na potrzeby własne i robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie.

Udział osób w stanie wolnym jest silnie skorelowany z wiekiem, nic dziwnego zatem, że największy odsetek singli jest w zawodach „najmłodszych": twórców, kelnerów, informatyków. Najmniej singli jest wśród przedstawicieli władz i dyrektorów, pielęgniarek i położnych, pomocy domowych i sprzątaczek. Najbardziej „małżeńskie" grupy zawodowe to przedstawiciele władz i dyrektorzy, kierownicy, rolnicy produkujący na własne potrzeby i kierowcy ciężarówek i autobusów a najmniej kelnerzy, barmani i stewardzi i twórcy.

Najwięcej rozwodników wśród prawników

Najwyższy wskaźnik rozwodów i separacji jest wśród twórców, prawników, pielęgniarek i położnych oraz pomocy domowych i sprzątaczek a najniższy wśród formierzy i spawaczy, kierowców samochodów osobowych i dostawczych oraz rolników.

Największymi poliglotami są twórcy, prawnicy, nauczyciele akademiccy, specjaliści ds. marketingu, prawnicy, informatycy i specjaliści ds. finansowych (co najmniej 70 proc. zna biegle język obcy). Najrzadziej językami obcymi władają rolnicy, pomoce domowe i sprzątaczki oraz robotnicy w przetwórstwie spożywczym.

Otyły jak dyrektor

Osób z I, II i III stopniem otyłości jest najwięcej wśród pracowników ochrony i przedstawicieli władz i dyrektorów a najmniej wśród specjalistów ds. finansowych, kelnerów, barmanów i stewardów.

Twórcy najbardziej przyjacielscy

Najwięcej przyjaciół mają twórcy, nauczyciele akademiccy, operatorzy maszyn i przedstawiciele władz i dyrektorzy a najmniej średni personel ds. finansowych, kelnerzy, barmani i stewardzi i nauczyciele szkół ponadpodstawowych.

W Polsce poziom uogólnionego zaufania do ludzi należy do najniższych w Europie; na tym tle pozytywnie wyróżniają się nauczyciele akademiccy, twórcy, artyści, literaci i dziennikarze oraz informatycy. Najbardziej nieufni są operatorzy maszyn, kowale i ślusarze oraz robotnicy w przetwórstwie spożywczym.

Operatorzy maszyn na bakier z prawem

Łamać prawo zdarza się najczęściej operatorom maszyn i urządzeń górniczych, nauczycielom akademickim i operatorom innych maszyn i urządzeń a najrzadziej fryzjerom i kosmetyczkom, pomocom domowym i sprzątaczkom oraz rolnikom produkującym na potrzeby własne.

Ofiarami przestępstw są najczęściej robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie, informatycy, przedstawiciele władz i dyrektorzy oraz pracownicy usług ochrony.

Rolnicy i nauczyciele najbardziej pobożni

Do kościoła chodzą najczęściej rolnicy produkujący na potrzeby własne (przeciętnie ponad 4 razy w miesiącu), a następnie nauczyciele szkół podstawowych, rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej, pomoce domowe i sprzątaczki oraz pielęgniarki i położne. Najmniej praktykują religijnie specjaliści ds. marketingu, lekarze, agenci i pośrednicy handlowi i biznesowi, twórcy i informatycy.

Z wysokością dochodów koreluje silnie zadowolenie z sytuacji finansowej rodziny (w przekroju 51 grup w 2011 r. r=0,82, w 2015 r. r=0,75). Największy odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych z finansów domowych jest wśród lekarzy, przedstawicieli władz i dyrektorów, prawników i nauczycieli akademickich oraz pozostałych specja-listów a najmniejszy wśród kucharzy, kelnerów, barmanów i stewardów oraz rolników produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Kierowcy i robotnicy najbardziej pracowici

Najwięcej godzin w tygodniu pracują kierowcy, robotnicy budowlani (stan surowy), przedstawiciele władzy i dyrektorzy oraz pracownicy usług ochrony (co najmniej 45 godz.) a najmniej rolnicy produkujący na potrzeby własne, pomoce domowe i sprzątaczki oraz nauczyciele (najwyżej 35 godz.).

Miejsce pracy najczęściej zmieniają prawnicy, informatycy, robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie a najrzadziej rolnicy i nauczyciele akademiccy.

Największy odsetek (65 i więcej proc.) bardzo zadowolonych i zadowolonych z pracy jest wśród lekarzy, fryzjerów i kosmetyczek, nauczycieli szkół ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich i przedstawicieli władz i dyrektorów a najmniejszy (najwyżej 32 proc.) wśród rolników produkujących na własne potrzeby, robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie oraz robotników produkcji tekstylnej.

Największego stresu związanego z pracą doświadczają robotnicy obróbki drewna, papiernicy, stolarze, robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie, kowale i ślusarze oraz pielęgniarki i położne a najmniejszego fryzjerzy i kosmetyczki oraz informatycy i pokrewni.

Zdrowy jak urzędnik

Na objawy somatyczne trwające co najmniej pół miesiąca najczęściej narzekają pracownicy opieki osobistej, pomoce domowe i sprzątaczki, twórcy, rolnicy produkujący na potrzeby własne, specjaliści ds. administracji i zarządzania, czyli głównie przedstawiciele zawodów najbardziej sfeminizowanych (od 45 do 98 proc. kobiet); na drugim krańcu, najzdrowsi są kierowcy ciężarówek i autobusów, kolejarze, robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie, urzędnicy państwowi, operatorzy maszyn i urządzeń i robotnicy budowlani ds. wykończenia, czyli przedstawi-ciele zawodów słabo sfeminizowanych.

Kto optymistą, kto potencjalnym samobójcą?

Najbardziej optymistycznie patrzą w przyszłość przedstawiciele władz i dyrektorzy, prawnicy, pozostali specjaliści oraz lekarze (ponad 45 proc. bardzo zadowolonych i zadowolonych z perspektyw na przyszłość). Najmniejszymi optymistami są robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie, pracownicy opieki osobistej i operatorzy maszyn i urządzeń górniczych.

Myśli samobójcze najczęściej nachodzą twórców, pracowników opieki osobistej i robotników niewykwalifikowanych a najrzadziej przedstawicieli władz i dyrektorów, informatyków i inżynierów, architektów i projektantów.

Najwięcej osób bardzo szczęśliwych jest wśród lekarzy, inżynierów, nauczycieli szkół podstawowych i informatyków a najmniej wśród rolników i robotników niewykwalifikowanych.

Nikotynizm najsilniej dotyka robotników niewykwalifikowanych i robotników budowlanych (stan surowy) a naj-słabiej prawników (zaledwie 7 procent palących papierosy), nauczycieli szkół podstawowych, specjalistów ds. finansowych i inżynierów, architektów i projektantów.

Alkoholu najczęściej nadużywają twórcy, artyści, literaci i dziennikarze, operatorzy maszyn i urządzeń górniczych, przedstawiciele władz i dyrektorzy oraz lekarze a najrzadziej pracownicy opieki osobistej, robotnicy produkcji tekstylnej, fryzjerzy i kosmetyczki, pomoce domowe i sprzątaczki i pielęgniarki i położne.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

 

Top

stat4u

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszego portalu bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.