Polsko-francuska strażacka współpraca

30 październik 2019
(2 głosów)
Polsko-francuska strażacka współpraca Studio W66

Ochotnicze straże pożarne z Lubuskiego i francuskiego departamentu Le Lot będą współpracować. 29 października podpisane zostało porozumienie.

- Celem współpracy jest wymiana doświadczeń, ale też nawiązanie dobrych relacji, szczególnie w zakresie młodzieżowych drużyn. Mam nadzieję, że dzięki środkom z Unii Europejskiej będzie to możliwe – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak kontrasygnując porozumienie, które w imieniu OSP podpisał Edward Fedko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego.

Lubuskie od lat współpracuje z francuskim departamentem Le Lot. Do tej pory głównie w obszarach edukacji, nauki, wymiany młodzieży. – Jednak do tej pory nie udało nam się nawiązać współpracy pomiędzy strażakami, w zakresie ratownictwa. Od dziś to się zmieni i mam nadzieję, że ta współpraca będzie się rozwijać i przynosić efekty, bo bezpieczeństwo mieszkańców jest naszym wspólnym priorytetem – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Inicjatorem podpisania porozumienia był Edward Fedko - Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP, Radny Województwa Lubuskiego, który w maju odwiedził Le Lot. - Nasi przyjaciele z Francji byli zaineresowani strukturą funkcjonowania straży pożarnej w Polsce. Stwardziliśmy, że jest wiele tematów, które można zrealizować, w ramach których możemy wymieniać się doświadczeniami i nawiązać kontakt, by młodym pokoleniom przekazywać te doświadczenia i nawiązywać kontakty w ramach młodzieżowych drużyn pożarnictwa – wyjaśnił.

Podczas wizyty w Lubuskiem francuscy strażacy odwiedzą m.in. jednostki w Jarogniewicach i Dobiegniewie, spotkają się z wojewódzkim komendantem Państwowej Straży Pożarnej i odwiedzą centrum dowodzenia. Spotkają się też z władzami Zielonej Góry i Gorzowa. - To będzie nasz trzeci międzynarodowy partner. Pierwszy to Brandenburgia, drugi partner znajduje się w Czechach. Podpisujemy te umowy z myślą, aby w nowej perspektywie sięgnąć po granty, które mogłyby wesprzeć działania straży pożarnej w ramach partnerstw – dodał Edward Fedko.

Pułkownik Ives Marcoux, zastępca dyrektora Centrum Pożarnictwa i Ratownictwa w departamencie Le Lot podkreślał, że między działalnością strażaków z Francji i Polski jest wiele podobieństw. Jednocześnie metody działania mogą być inne. Dlatego możemy się od siebie wiele nauczyć - zaznaczył.

Samorząd województwa wspiera OSP

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zrealizowano 32 projekty o łącznej wartości 72 mln zł, dofinansowanie sięgało 49,4 mln zł. Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczone zostały na: zakup sprzętu gaśniczego, budowę remiz, strażnic oraz jednostek straży pożarnej, wyposażenie ochotniczych jednostek straży pożarnej, doposażenie i modernizację jednostek straży pożarnej, zakup wozów strażackich oraz budowę systemów wczesnego ostrzegania.

Przykładowe działania w ramach LRPO 2007-2013:

 • Centrum ratownictwa medyczno- pożarowego - budowa budynku wielofunkcyjnego w Dobiegniewie; wartość całkowita: 5,2 mln zł, dofinansowanie: 2,9 mln zł
 • Budowa remizy wraz z wyposażeniem dla jednostki ratowniczo-gaśniczej OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim; wartość całkowita: 2,6 mln zł, dofinansowanie 1,9 mln zł
 • Budowa Strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa pożarowego i ekologicznego w Nowej Soli; wartość całkowita: 9 mln zł, dofinansowanie: 2,9 mln zł
 • Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze (dwa etapy); wartość całkowita: 8,6 mln zł, dofinansowanie: 4,5 mln zł
 • Działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich – zrealizowano 40 projektów na kwotę: 1,9 mln zł, w tym m.in. 24 identyczne projekty pt. „Ratownicy z certyfikatem w służbie Ochotniczej Straży Pożarnej” o wartości ok. 50 tys. zł każdy. Projekty były skierowane do strażaków, ochotników zrzeszonych w ochotniczych strażach pożarnych i miały na celu podniesienie umiejętności w zakresie ratownictwa i walki z żywiołem oraz doposażenie miejscowych oddziałów ochotniczych straży pożarnych.
 • W ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – zrealizowano 2 projekty na kwotę: 99,5 tys. zł.
 • W ramach Poddziałania 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zrealizowano 1 projekt na kwotę: 425 tys. zł.

Inwestycje dofinansowane ze środków RPO Lubuskie 2020 to:

 • Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Wartość projektu: 10,9 mln zł Dofinansowanie: 9,5 mln zł
 • Zakup samochodu strażackiego wraz ze specjalistycznym sprzętem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim. Wartość projektu: 1 mln zł Dofinansowanie: 850 tys. zł
 • Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stara Woda, Gmina Lubsko. Wartość projektu: 971 tys. zł Dofinansowanie: 825 tys. zł
 • Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Żary – Kunice. Wartość projektu: 252 tys. zł Dofinansowanie: 214 tys. zł
 • Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych dla OSP Janczewo. Wartość projektu: 758 tys. zł Dofinansowanie: 644,5 tys. zł
 • Nowy sprzęt dla 18 lubuskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, dofinansowanie z RPO Lubuskie 2020 o łącznej wartości 11,6 mln zł.

Źródło: lubuskie.pl

Katarzyna Mayer Bzowa

Nieważne, czego pragniesz - na świecie jest na to miejsce ...

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu internetowym "NewsLubuski.pl" jest zabronione.

Jeżeli widzisz błąd na stronie, napisz do redakcji: NewsLubuski

 

Top

stat4u

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszego portalu bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.